Καλέστε 6987337005

ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Υπάρχει πρόβλημα ή ανάγκη για νέα σύνδεση του Η/Υ σας με εκτυπωτή ή άλλο περιφερειακό?
Τεχνικός Υπολογιστών θα έρθει στο χώρο σας για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση.